เรื่องของมหากาฬกิลกาเมชและน้ำท่วมโลกที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

สำหรับเรื่องน้ำท่วมที่ได้มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลสามารถถูกอธิบายได้ดีมากที่สุดด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมโลกที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนั่นก็คือน้ำท่วมโลกที่ทะเลดำ โดยทะเลดำที่เราจะพูดถึงตรงนี้คือทะเลที่อยู่ในช่วงของBlack Seaหรือเป็นส่วนรอยต่อระหว่างทวีปยุโปรและเอเซีย

ซึ่งตรงนั้นเขาได้เชื่อกันว่าแต่ก่อนแล้วที่ตรงนั้นไม่ได้เป้ทะเลตรงนั้นได้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้มีการใช้ชีวิตของมนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์แต่ก็ยังได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมยักษ์จึงทำให้เกิดโศกนาฏกรรมและพื้นตรงนั้นได้กลายเป็นทะเลขึ้นมา เขาได้บอกเอาไว้ว่าพื้นที่ในทะเลดำเขาได้มีการคาดการณ์กันว่าเมื่อประมาณ6000ปีก่อนคริสตกาล

เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเกิดขึ้นและเขาคาดว่าน้ำท่วมโลกนี้เกิดขึ้นเพระามีน้ำทะเลสูงขึ้นกว่า5ฟุตมันเลยทำให้ระดับน้ำทะเลท่วมโลกเพิ่มสูงขึ้นและจึงได้ทำให้ที่กั้นทะเลBosporusได้พังลงจึงทำให้น้ำทะลักเข้าในพื้นที่ของทะเลดำและกลายเป็นโศกนาฏกรรมในอดีตที่ผ่านมา

ซึ่งในปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นของทะเลที่ได้ทะลักเข้ามาในทะเลBosporusทำให้พื้นที่ตรงนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างเช่นเชิงจากพื้นที่ที่กลายเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำจืดอยู่กลายเป็นทะเลดำจนถึงทุกวันนี้ โดยในช่วงต้นศตวรรษปี90 ดร.Walter Pitman และ William Ryan เขาได้เกิดสนใจและสงสัยว่าพื้นที่น้ำใดที่สามารถเป็นตำแหน่งของมหาอุทกภัยในอดีตได้บ้าง

ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คิดไปในทางเดียวกันและได้ลงความเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นที่ได้เกิดมหาอุทกภัยในอดีตนั้นนั่นก็คือพื้นที่ของทะเลดำเพราะว่านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยส่วนใหญ่ได้ตีความกันว่าทะเลดำในสมัยก่อนไม่ได้เป็นพื้นที่ทะเลแต่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้มีน้ำจืดและในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ต้องการที่จะพิสูจน์ทฤษฎีนี้ว่ามันได้เป็นเรื่องจริง

แต่ก็ได้มีการบุกเข้าไปพิสูจน์ถึงที่โดยที่วิธีการพิสูจน์ในทะเลดำนี้จะใช้คลื่นโซนาร์ตรวจสอบใต้พื้นที่ทะเลดำทั้งหมดว่าข้างใต้มันมีอะไรบ้างและเจออะไรบ้างและผลก็ได้ปรากฎว่าที่ก้นของทะเลดำเป็นพื้นที่เป็นสโลปขึ้นมาที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นชายฝั่งโบราณเก่าแก่ที่ได้ถูกสร้างขึ้น

โดยมือของมนุษย์ถามว่าหลักฐานเหล่านี้มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าแต่ก่อนพื้นที่ดินตรงนี้มันได้เคยเป็นพื้นดินมาก่อนมันก็อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่หรือไม่ทาง ดร.Walter Pitman และ William Ryanเขาก็ได้มีการเจาะและได้เก็บตัวอย่างดินลึกลงไปหลายเมตรเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตรงจุดนี้แต่ก่อนไม่ได้เป็นทะเลดำและผลที่ออกมาคือพอมีการขุดเจาะพื้นดินและมีการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆปรากฎว่าลักษณะของดินมันได้ถูกแบ่งออกไปเป็นสองโซน

 

ขอขอบคุณ  entaplay th  ที่ให้การสนับสนุน

About Author


admin