ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งสวยงามที่อยู่คู่กับคนไทยมานานช้านานเป็นเหมือนเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยที่ให้คนทั่วไปได้มองเห็นศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นมีหลากหลายซึ่งคนรุ่นหลังส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจกันมากนะวันนี้เราจึงจะมาแนะนำว่าศิลปะวัฒนะธรรมไทยนั้นคืออะไร

เรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีดังนี้

สำหรับศิลปะวัฒนะธรรมไทยที่วันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ดูกันก็คือศิลปะการแสดงของโขนซึ่งโขนถือว่าเป็นการแสดงขั้นสูงซึ่งในสมัยโบราณมักจะแสดงให้กับคุณนางชั้นผู้ใหญ่หรือพระมหากษัตริย์ตุ๊กเท่านั้นการแสดงโขนจะมีความสวยงามอ่อนช้อยและเครื่องแต่งกายก็จะมีความอลังการรวมถึงท่าเต้นการร่ายรำต่างๆจะทำให้คนที่ได้ดูการแสดงโขนรู้สึกประทับใจกับความงดงามของการแสดงโขนซึ่งการแสดงโขนนั้นมักจะแสดงตามตัวละครที่มีการสมมุติแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างเช่นการแสดงโขนเรื่องของยักษ์ทศกัณฑ์       

ศิลปะการแสดงโขนนั้นมีหลายประเภทมีทั้งโขนกลางแปลง,โขนนั่งราว,โขนโรงใน,โขนหน้าจอ,โขนฉากและโขนนอกตำราซึ่งการแสดงผลว่าจะนำบทละครเกี่ยวกับบทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา,บทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี, บทละครรามเกียรติ์สมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะต้องมีการหัดการร่ายรำการแสดงซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานเป็นอย่างมากรวมทั้งต้องมีการหาเครื่องประดับที่สวยงามและเหมาะสมกับตัวละครมีการแต่งหน้าแต่งตัวให้กับละครที่ตัวเองต้องสวมบทบาท

ในปัจจุบันการแสดงโขนยังคงมีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปแสดงเพื่อออกงานใหญ่ใหญ่อย่างเช่นให้แขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้ดูรวมถึงหากมีกิจกรรมราชพิธีต่างๆก็มักจะมีการจ้างคนไปแสดงให้กับประชาชนได้ดูในตอนนี้ประเทศไทยมีการเปิดโรงละครโขนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาดูการแสดงนี้และยังมีการนำการแสดงโขนซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแสดงอวดสายตาให้ชาวโลกได้รู้จักตามประวัติแล้วเราไม่มีข้อมูลว่าโขนมีความเป็นมาอย่างไร

หรือเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนสมัยไหนแต่เท่าที่ทราบคุณก็มีเรื่อยมานับตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งการแสดงศิลปะโขนนั้นมักจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ในสมัยก่อนการแสดงโขนจะมีทั้งบทร้องบทพากย์และบทเจรจาแต่มาในสมัยนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้เป็นบทร้องแล้วให้นักแสดงโขนทำการร่ายรำ  ปัจจุบันการแสดงโขนในหมู่ของกลุ่มวัยรุ่นมักให้ความสนใจน้อยลงเพราะมองว่าเป็นการแสดงที่มีน่าสนใจจากวัยรุ่นมาต้องการเห็นความแปลดใหม่แต่ความจริงแล้วเราควรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะของโขนให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

About Author


admin