ศิลปะสื่อสาร

ศิลปะสื่อสารหมายถึงศิลปะที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือช่องทางในการสื่อสารสิ่งต่างๆออกมา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านอารมณืความรู้สึกนึกคิดรวมทั้งจินตนาการของผู้สร้งสรรคืหรือศิลปินนั่นเอง ซึ่งการสื่อสารผ่านทางศิลปะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพราะในบางครั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผู้ที่ต้องการจะสื่อสารสิ่งต่างเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความคิดและอารมณ์ในตอนนั้นออกมาเป็นคำพูดหรือถ้วยคำได้ศิลปะจึงถือว่าเป็นช่องทางที่จะสามารถสื่อสารสื่งต่างๆได้อย่างดีเลยทีเดียว

การสื่อสารทางด้านศิลปะนั้นก็สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภท การสื่อสารทางอารมณืโดยส่วนใหญ่การสร้างสรรค์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากอารมณืนั้นจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เน้นการใช้สีเพื่อถ่ายทอดอารมณืเหล่านั้น เพราะสีจะเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนอามรมณ์และความรู้สึกนึกคิดได้อย่างดีที่สุดนั่นเอง

สำหรับสีนั้นสีแดงจะให้ความรู้สึกที่ร้อนแรงหรืออาจะหมายถึงอารมณืโกรธก็ได้ สีฟ้าให้ความรู้สึกสดใสและผ่อนคลาย สีเขียวให้ความรู้สึกสดชื่น สีดำให้ความรู้สึกหวาดกลัว สีขาวให้ความรู้สึดบางเบา เป็นต้น ซึ่งสีต่างๆอาจจะสื่อความหมายได้อีกมากมายก็แล้วแต่ว่าผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินนั้นต้องการถ่ายทอดอามรมณ์ความรู้สึกในเรื่องใด

นอกจากสีแล้วนั้นเส้นและลวดลายต่างๆก็เป็นศิลปะที่สามารถสื่อสารแทนคำพูดได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเส้นนั้นมักจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์บนผลงานศิลปะอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่จะสร้างให้เกิดผลงานและรูปร่างต่างๆนั่นเอง แต่เส้นในการสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละคนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับมุมมองและอามรมณ์ในการสร้างสรรค์ออกมานั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น เส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคง มุ่งมั่น เส้นโค้งให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวและเปราบาง เส้นหยักให้ความรู้สึกมึนงงสับสน เป็นต้น ซึ่งความหมายของเส้นนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างออกไปตามความรู้สึกและอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ด้วยเช่นเดียวกัน

สีและเส้นนั้นถึงแม้จะเป็นสิ่งที่อาจจะสื่อสารออกมาจากผู้สร้างสรรค์หรือผลงานของศิลปินที่แสดงถึงอามรมณืความรู้สึกที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนั้นสิ่งที่จะสื่อสารสิ่งที่อยู่ข้างในใจความคิดและจิตนาการออกมาได้อีกนั้นก็คือการสร้างองค์ประกอบหรือเรื่องราวต่างๆในภาพนั่นเอง

ยกตัวอย่างผลงานศิลปะที่สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือผลงานของวินเซนต์แวนโก๊ะนั่นเอง อย่างภพาวาด Starry Night ซึ่งเป็นภาพวาดที่เขานั้นได้ถ่ายทอดอามรมณืความรู้สึกในช่วงที่เขานั้นอยู่โรงพยาบาบเพื่อรักษาอาการทางจิตของเขาและเขานั้นได้รู้สึกและเห็นภาพเหล่านั้นที่ถ่ายทอดออกมาในความคิดและจิตนาการของเขานั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  letou

About Author


admin