ยุครุ่งเรือนในสมัยอินทรวรมันที่1

ซึ่งในยุคเขรมพระนครลัทธิเทวราชจึงได้เฟื่องฟูมากและก็ยังได้ถ่ายทอดไปยังดินแดนใกล้เคียงอีกด้วยจากนั้นต่อมาพระองค์ก็ไปย้ายศูนย์กลางอาณาจักรเข้ามาอยู่ในทะเลสาบเขมรเพราะได้เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้พระองค์ก็ยังได้สร้างเมืองหลวงขึ้นมาอีกชื่อ”หริหราลัย” ต่อมาก็ได้สร้างเมืองหลวงแห่งที่สามอีกชื่อว่า”อมเรนทรปุระ”และในที่สุดพระองค์ก็ได้ย้ายไปที่บนภูเขาพนมกุเลนบนเขานี้พระองค์ยังได้สร้าง”เมืองมเหนทรบรรพต”ขึ้นแต่สุดท้ายพระองค์ก็ได้กลับเข้ามาอยู่ที่”หริหราลัย”จนพระองค์นั้นได้สวรรคต

รัชการของพระองค์นั้นก็นับได้ว่าเป็นรากฐานแห่งความยิ่งใหญ่จากรัชการนี้เป็นต้นไปวิหารที่ได้อยู่บนภูเขาจะเป็นใจกลางแห่งรัชธานีถือได้วว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นที่ที่เทวราชาได้ทำการติดต่อกับโลกของผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็คือเทพเจ้าเช่ากัน

ซึ่งในวิหารนั้นก็ได้เป็นเครื่องอุทิศแก่พระองค์เมื่อได้มีพระชนม์ชีพอยู่และเมื่อได้สิ้นพระชนม์ไปวิหารก็จะแก่ไปเป็นสุสานของพระองค์

หลังจากได้สิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2ก็ได้มีพระเจ้าชัยวรมันที่3ที่ได้เป็นโอรสของพระองค์ครองราชย์ต่อหลังจากนั้นก็ได้มีชื่อเสียงในการล่าช้างส่วนรายละเอียดของพระองค์นั้นก็มีไม่มากเท่าไหร่นักจากนั้นจนต่อมาก็ได้ถึงสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่1ที่สร้างชื่อเสียงไว้อย่างโดดเด่น

นอกจากนี้ในสมัยอินทรวรมันที่1สมัยนี้ได้มีชื่อเสียงในการกลายเป็นผู้ริเริ่มงานชลประทานขนาดใหญ่ในทะเลสาบเขมรก็ได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เป็นเมืองทะเลสาบขนาดใหญ่ทำให้สมัยต่อมาก็ได้เอาเป็นแบบอย่างพระองค์ยังได้สร้างวิหารที่ได้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือการสร้างวิหารด้วยหินขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้สร้างด้วยอิฐวิหารนั้นชื่อวิหารบากองได้เป็นที่เก็บศิวลึงค์ที่ชื่อว่าศิวลิงค์ทะเลสวน

ภายรูปทรงของวิหารนั้นได้เป็นรูปทรงพิระมิดเป็นลาน5ชั้นขึ้นไปมีวิหารอยู่ด้านบนสุดของยอดการสร้างนั้นเหมือนกับบุโรพุทโธชวานักประวัติศาสตร์ก็ได้แซวว่าพระองค์นั้นจะสร้างวิหารบากองเพื่อที่จะแข่งกับราชวงศ์ไศเลนทร์หรืออย่างไร

นอกจากนี้ก็ยังมีวิหารพระโคได้เป็นที่ประดิษดิ์ฐานประติมากรรมบรรพบุรุษและก็ยังได้มีวิหารด้านอื่นๆถือได้ว่าได้เป็นงานก่อสร้างรุ่นแรกที่เป็นศิลปะเขมรยุคคลาสสิคเลยทีเดียวในจารึกหลักหนึ่งก็ได้เรียกพระองค์ว่า พระองค์ราชสีห์แห่งหมู่กษัตริย์ใสมัยนั้นอีกด้วย

About Author


admin