ผลงานทางด้านศิลปะช่วยรักษาผู้ป่วยได้

คณิตศาสตร์กับศิลปะกับการพับกระดาษและการรักษาผู้ป่วย

อย่างที่เราทราบกันดีว่าผลงานด้านศิลปะคือสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสร้างมาจากฝีมือของคน เราถือว่านั่นคืองานศิลปะทั้งนั้น ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปะการพับกระดาษ โดยมีหลักการทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการพับกระดาษนั้นนอกจากเราจะมองว่านี่คืองานศิลปะแล้ว การพับกระดาษยังถือว่าเป็นการฝึกให้คนเราใช้ความคิดและเป็นการฝึกใช้สมองในการรังสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการพับการพับกระดาษออกมา ไม่ใช่ว่าเราจะพับอะไรออกมาเฉยเฉยได้ 

แต่การที่เราจะพับกระดาษโดยมากแล้วเราต้องมาคิดก่อนว่าเราจะพับอะไรดี และต้องพับแบบไหน พับแล้วจะออกมาเป็นรูปร่างอย่างไร ซึ่งการคิดว่าจะพับอะไร พับอย่างไร และแล้วรูปร่างเป็นแบบไหน นั่นคือการนำคณิตศาสตร์มาร่วมในการทำงานศิลปะกับทางพับกระดาษ การที่เราพับกระดาษเป็นรูปทรง สี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม และการพับรูปรูปหลายเหลี่ยม

รวมถึงการพับเป็นรูปร่างดอกไม้ หรือรุปทรงสัตว์ต่าง ซึ่งการพับแบบนี้เป็นการพับกระดาษที่นำคณิตศาสตร์มาผสมผสานให้กระดาษออกมาเป็นรูปทรงรูปร่างดังใจที่เราต้องการ   และศิลปะการพับกระดาษนี้ก็สามารถนำมาฝึกพับเพื่อเป็นการควบคุมจิตใจให้มีความแน่วแน่มีสมาธิ เป็นการฝึกสมาธิเช่นกัน โดยศิลปะการพับการพันกระดาษถูกนำมาใช้ร่วมกับการรักษาโรค ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องความจำสั้น คนที่เป็นโรคสมาธิสั้น

ซึ่งการนำศิลปะการพับกระดาษมาร่วมกับทางการแพทย์ในการรักษาโรคเหล่านี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกคิด ฝึกการทำสมาธิ รู้จักจดจ่อในสิ่งที่ทำและจดจำขั้นตอนในการทำ เพราะการพับกระดาษเราต้องคิดก่อนว่าเราจะพับอะไร และต้องพับอย่างไร รูปทรงที่พับเป็นแบบไหน และเมื่อคิดวิธีการได้แล้วก็ต้องมาพับกระดาษให้ออกมาเป็นรูปทรงที่เราคิดเอาไว้

ซึ่งตรงนี้จะเป็นการฝึกใช้ความทรงจำ  นอกจากจะช่วยเรื่องการฝึกสมาธิแล้ว ยังสามารถนำศิลปะการพับกระดาษมารักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นการฝึกให้คนบ่อยได้ลองจับกระดาษและหัดพับซึ่งจะเป็นการใช้งานกล้ามเนื้อ ดังนั้นเราอาจพูดได้ศิลปะการพับกระดาษจะช่วยให้คนเราพัฒนากล้ามเนื้อโดยเฉพาะมือ พัฒนาสติปัญหาและสมองเป็นการรักษาโรคความจำเสื่อมเบื้องต้นด้วย

ด้วยการนำหลักการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการรักษาผู้ป่วยในครั้งนี้ ทั้งนี้คนที่มีศิลปะการพับกระดาษในหัวใจ ชอบที่จะฝึกพับบ่อยบ่อยและมีการคิดค้นวิธีการแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาจะเป็นการพัฒนา ความสมองและความคิดของตนเองให้ฉลาด และที่สำคัญการพับการกระดาษจะเป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์และยังทำให้ผู้พับเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย 

About Author


admin