ประเทศจีนรุกล้ำหน้าน้ำกินพื้นที่ในแต่ละประเทศ

จุดที่เครียดที่สุดที่เราได้ยินกันบ่อยนั่นก็คือ หมู่เกาะสแปตรลี เพราะว่าบริเวณนี้มีประเทศที่เรียกสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมากถึง6ประเทศด้วยกันนอกจาก ประเทศจีน แล้วก็ยังมี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน  4ประเทศที่อยู่ในอาเชีย

และก็ยังมี ใต้หวันด้วยในขณะที่หมู่เกาะพาราเซลก็มีประเทศผู้อ้างสิทธิ์ซ้อนกัน3ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ใต้หวัน ดังนั้นแน่นอนว่าปัญหาความวุ่นวายเกิดประเด่นสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาทเหนือพื้นที่หมู่เกาะสแปตรลี ที่ซับซ้อนก็คือการที่แต่ละประเทศใช้เทคนิคการอ้างสิทธิ์ของตนเองหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปไม่ซ้ํา

ดังนี้มาดูกันเวีนดนามใช้การอ้างสิทธิ์ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศษปกครองเวียดนามเพราะฝรั่งเศษเคยใช้อำนาจควบคลุมเกาะเล็กๆ7แห่งในช่วงศตวรรษที่1930ก็ตอนที่ฝรั่งเศษปกครอง

ตอนนั้นฝรั่งเศษถือครองสิทธิ์เกาะเหล่านี้เพราะฉะนั้นฝรั่งเศษไปแล้วเกาะเหล่านี้ก็จะต้องมาเป็นของฉันเวีนดนายได้อ้างแบบนี้ ส่วนฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์เข้ายึดครองเกาะเล็กเกาะน้อยบางส่วนของหมู่เกาะสแปรตลีมาตั้งแต่ ค.ศ.1970โดยฟิลิปปินส์ใช้สูตรอ้าวว่าพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าวไม่มีเจ้าของและก็อ้างข้อกฏหมายตามอนุสัญญาตามสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทางทะเลปี2525

ในขณะที่ มาเลเชีย มาเลเชียก็ฉลอดหน่อยใช้หลักภูมิศาสตร์ยึดตามพื้นที่ไหล่ทวีปตามที่กำเนิดไว้ตามกฏหมายทะเล แต่ว่าท้ายที่สุด บรูไน บรูไนเองก็อ้างสิทธิ์โดยประกาศสิทธิ์เหนือแนวปาการังแห่งเดียวและก็อ้างว่านี่เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบรูไนและก็ไหล่ทวีปเกินออกไปนิดหนึ่งดูแล้วมันหน้าจะเป็นขอบรูไนมากกว่า เพราะเกาะสแปตรลีมันอยู่ตรงกลาง

แต่ที่หนักหนาที่สุดที่ทำเอาเกาหัวกันเลยก็คือ จีน  จีนนั้นได้อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปตรลีทั้งหมดโดยไม่ยึดถือตามกฏหมายตามหลักทางทะเลใดๆทั้งสิ้นแต่ยึดตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยจีนอ้างว่าชาวจีนเป็นผู้ค้นพบและใช้อำนาจปกครองเป็นชาติแรกเหนือหมู่เกาะสแปตรลีมีหลักฐานปรากฏทาประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วนาๆประเทศทั่วโลกตอนนั้นก็รับรองอำนาจอธิปไตของจีนเรื่อยมาจนมาถึงศตวรรษที่20ทำให้การเส้นสีแดงภาพที่เรียกว่าแผนที่เส้นประ9เส้นที่ยาวลงมามากที่กินพื้นที่ประเทศอื่นไปทั่วพื้นที่ร้อยละ90ในหน้าน้ำแห่งนี้

ต้องเป็นของจีนเพราะแผ่นดินจีนใหญ่และก็กว้างไกลออกไปดังนั้นหน้าน้ำ370กิโลเมตรไม่ได้ของจีนต้อง2000กิโลเมตรและมันก็รุกล้ำหน้าน้ำ ฟิลิปปินส์ หน้าน้ำมาเลเชีย หน้าน้ำเวียดนาม ประเทศละ2 3ร้อยกิโลเมตรกันหมดเลยคือบอกได้ว่าประเทศจีนนั้นอาจจะจัดเองทั้งหมด

About Author


admin