ตำนานพระธาตุอรหันต์ โมคคัลลาน์ 

         ที่จังหวัดร้อยเอ็ด   มีเจดีย์อยู่องค์หนึ่ง ที่อยู่ภายในวัดกลาง  ตำนานพระธาตุอรหันต์ ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ในตำบล สระคู โดยเจดีย์ดังกล่าวนั้น เป็นเจดีย์ที่ด้านในที่เก็บพระธาตุของพระอรหันต์ โมคคัลลาน์  สำหรับพระอรหันต์ โมคคัลลาน์นั้น พระองค์เป็นสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า และภายหลังจากที่มีการศึกษาพระธรรมกับพระพุทธเจ้าก็มีการเข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริง จนในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด

       สำหรับตำนานของการสร้างพระธาตุอรหันต์ โมคคัลลาน์ นั้นเกิดมาในสมัยตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งในสมัยนั้นบังเอิญว่ามีนกยักษ์คู่หนึ่ง ซึ่งเป็นนกสายพันธ์อินทรีย์  และยังเป็นนกสามีภรรยากันอีกด้วย พวกมันมีนิสัยที่ดุร้ายเป็นอย่างมาก มักจะออกทำร้ายผู้คนและกัดกินสัตว์ต่างๆ ทำให้มีคนล้มตายและสัตว์เลี้ยงตายเป็นอย่างมาก  ที่สำคัญเทือกสวนไร่นาของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหาย เรียกได้ว่า ชาวบ้านและเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมด

        ชาวบ้านได้สวดมนต์อ้อนวอนให้พระอินทร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ แต่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมาปราบนักยักษ์สองผัวเมียคู่นี้ได้เลย  ดังนั้น พระอินทร์จึงได้พูดกับพระพุทธเจ้าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และอยากให้พระพุทธเจ้าช่วยปราบนกอินทรีย์ยักษ์คู่นี้ให้นั่นเอง   ซึ่งทางด้านพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้พระโมคคัลลาน์ มาช่วยชาวบ้านและบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เพราะเห็นว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนั่นเอง 

      ในที่สุดพระ โมคคัลลาน์   ก็สามารถปราบเจ้านกอินทรีย์ยักษ์ คู่ผัวเมียคู่นี้ได้ แต่ไม่ได้บอกเล่าว่าขึ้นตอนการปราบนั้น พระโมคคัลลาน์  มีขั้นตอนในการปราบอย่างไร แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อชาวบ้านปลอดภัยและไม่ถูกเจ้านกอินทรีย์ยักษ์สองตัวนั้นมารังแกอีก ทำให้ชาวบ้านต่างก็เลื่อมใสศรัทธาในตัวของพระโมคคัลลาน์   เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ดังนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านทั้งหลาย ต่างก็พากันนับถือและพากันเคารพกราบไว้พระโมคคัลลาน์  

           จนในที่สุดเมื่อพระโมคคัลลาน์   สิ้นอายุขัยและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมา ซึ่งเจดีย์ดังกล่าวนั้น ถูกนำมาเป็นที่เก็บพระธาตุของพระโมคคัลลาน์   และนับตั้งแต่นั้น เจดีย์ดังกล่าวจึงถูกชาวบ้านเรียกว่า เจดีย์พระธาต์อรหันต์ โมคคัลลาน์   นั่นเอง ซึ่งเจดีย์องค์นี้ ชาวบ้านมีความตั้งใจในการก่อสร้างกันเป็นอย่างมาก เพื่อท่จะได้เป็นสัญลักษณ์ถึงความเคารพนับถือและยังเป็นเจดีย์ที่ชาวบ้านจะได้ระลึกถึงสิ่งที่พระโมคคัลลาน์  ได้ทำไว้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย 

 

สนับสนุนโดย. hiallbet

About Author


admin