ตำนานที่มีมาก่อนสมัยสงครามโลก

เนื่องจากประเทศไทยของเรานั้นมีประเพณีและมีวัฒนธรรมที่เป็นแนวธรรมชาติหรือความเชื่อที่มีการสืบต่อกันมาจนทำให้ได้กลายเป็นเรื่องเล่าและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมสิ่งเหล่านั้นไว้จนมาถึงณปัจจุบันนี้จึงทำให้เกิดเป็นเรื่องราวและตำนานนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวให้บุคคลภายนอกได้ท่องเที่ยวเพื่อสำหรับจุดมุ่งหมายสำหรับการท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นแนวประวัติศาสตร์ตำนานดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์หลายๆสถานที่ด้วยกัน

สะพานซูตองเป้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สะพานซูตองเป้ สำหรับสถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสะพานและมีความเชื่อทางด้านต่างนอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่เป็นการร่วมมือและการกระทำด้วยการช่วยกันสานไม้ลงพื้นบนสะพานโดยการทำเหล่านี้เป็นไม้ไผ่ที่นำมาเป็นสะพานนั้นและมีลักษณะทอดยาวโดยมีการข้ามผ่านของทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆจุดประสงค์นั้นก็คือให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นได้สัญจรไปมาข้ามฝั่งไปหากันอย่าสะดวก

สำหรับการเดินทางของหมู่บ้านนั้นถือได้ว่าเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็มีความเชื่ออีกนะว่าหากบุคคลใดที่ไปยืนตรงกลางของสะพานและได้ทำการอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะประสบความสำเร็จตามที่ขอเชื่อกันว่าจะผ่านเรานี้ชอบคบแต่ความสมหวังและสะพานแห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวมากที่สุดของประเทศไทยของเราอีกด้วย

เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เชื่อว่าสำหรับความเชื่อของเราหรือของชาวบ้านทั่วไปต่างก็เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเมืองลับแลแห่งนี้มาบ้างแล้วซึ่งการเล่าขานหรือตำนานที่พูดกันต่างๆนานาจะพูดได้ว่าเมืองลับแลนั้นเขาจะไม่พูดการโกหกซึ่งบริเวณของเมืองหรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีกล่าวได้ว่าเขาจะไม่พูดคำโกหกแม้แต่คำเดียวเลย

และยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมัยก่อนอีกนะว่าสำหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกอยู่มาวันหนึ่งผู้คนที่เป็นแม่นั้นเดินทางออกไปข้างนอกทำให้ลูกของตนนั้นได้ร้องไห้และในเวลาต่อมาบุคคลที่เป็นพ่อก็เลยต้องกล่อมลูกแต่ไม่ว่าเขาจะกล่อมอย่างไรลูกก็ไม่ยอมหยุดร้องไห้เลยจึงทำให้เขาต้องคิดกลอุบายเพื่อทำให้ลูกหยุดร้องไห้และนั่นจึงเป็นการทำให้พ่อหลอกลูกว่าแม่มาแล้วซึ่งสิ่งคำพูดที่พูดออกมาเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นคำที่โกหกจึงทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นโดยในเมื่อพ่อพูดโกหกเช่นนั้นจึงทำให้เขาต้องถูกไล่ออกจากเมืองลับแลไป สำหรับเรื่องเล่านี้ยังพูดกันอีกสถานที่แห่งนั้นมีสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองล้านนาอย่างมาก

ดอยผาตั้ง ผาบ่อง จังหวัดเชียงราย

สำหรับดอยผานั้นได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีชื่อเสียงอีกระดับหนึ่งของจังหวัดเชียงรายโดยมีสัญลักษณ์เป็นสันปันน้ำที่ได้แบ่งเกี่ยวกับอาณาเขตของประเทศไทยและประเทศลาวโดยสมัยก่อนนั้นมักจะใช้เส้นทางนี้เพื่อเป็นการเดินทางไปมาซึ่งกันและกันแต่เข้าสู่สงครามในครั้งนั้นจึงทำให้มีการตั้งฐานทัพและมีการล้มตายบาดเจ็บ 

ซึ่งก็ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเราจึงกลับไปคิดถึงเรื่องความสัมผันของคนไทยกับคนลาวและเรื่องเล่าที่ว่าเมื่อก่อนมีหนุ่มสาวเดินจูงมือกันผ่านช่องประตูนี้แล้วเกิดความรักที่ยั้งยืนแทนเรื่องน่าเศร้าเหล่านั้นนั่นจึงทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอามาเป็นเรื่องราวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแง่ของตำนานและการเล่าเรื่อง

About Author


admin