จังหวัดอะไรที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในไทย

สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่ามีจังหวัดอะไรที่ได้ติดอันดับจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยและจะมีจังหวัดอะไรกันบ้างที่เพื่อนๆนั้นได้พักอาศัยอยู่ถ้าพร้อมกันแล้วตามไปดูพร้อมๆกันได้เลย

สำหรับจังหวัดลำปางนั้นได้มีพื้นที่จำนวนประมาณ12,533.961ตารางกิโลเมตรซึ่งได้เป็นอักหนึ่งของจังหวัดในภาคเหนือตอนบนตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มลอมรอบไปด้วยหุบเขาจากทุกๆด้านจึงทำให้พื้นที่ในจังหวัดลำปางนั้นได้เป็นพื้นที่เป็นแอ่งกระทะและยังมีแม่น้ำที่ได้มีความสำคัญคือแม่น้ำวังที่มีต้นน้ำอยู่ที่ทิศตอนเหนือที่อยู่บริเวณอำเภอวังเหนือที่ได้มีการไหลลงมาจากภาคเหนือลงมาสู่ภาคใต้และด้านจำนวนพื้นที่ราบที่มีขนาดกว้างใหญ่มากที่สุดบริเวณตอนกลางก็คือตรงพื้นที่อำเภอของจังหวัดลำปางและอำเภออ้างฉัตร ทั้งนี้ทางด้านส่วนของจังหวัดลำปางเองนั้นยังได้มีพื้นที่ได้ติดกับในเขตของพื้นที่อื่นๆ

 

ซึ่งทางด้านของทิศเหนือนั้นได้มีเขตของพื้นที่ที่ได้อยู่ติดกับเขตของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและทางด้านทิศตะวันออกที่ได้อยู่ติดกับทางด้านส่วนของจังหวัดพะเยาวแพร่และก็จังหวัดสุโขทัยก็ได้มีเขตพื้นที่อยู่ติดกับสุโขทัยและตากนอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันตกได้ติดกับเขตเชียงใหม่และลำพูนและจังหวัดตราด

จังวหัดเพชรบูรณ์ 12668.416ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้เป็นจังหวัดที่ได้มีด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่าวมากอีกทั้งนี้ยังได้มีสถานที่ให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาย

ซึ่งจะเป็นเหมือนทางกายภาพส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นี้ยังได้เป็นอีกหนึ่งของพื้นที่ราบลุ่มเหมือนกับแอ่งกระทะอีกทั้งยังเต็มไปด้วยของเนินและหุบเขามากมายและยังมีป่าที่ยังเป็นพื้นที่ราบในบ้างส่วนและบ้างตอนแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นั้นๆ

อีกทั้งยังได้มีลักษณะพื้นที่ราดชันจากเหนือสุดและลงไปทางใต้สุดอีกทั้งทางด้านเหนือยังมีวิวชมเขาที่สวยให้ได้ชมวิวหมอกและในส่วนของส่วนกลางได้เป็นพื้นที่ราดมีหุบเขาเต็มไปหมดทั้งสองข้างทั้งนี้ยังได้มีคลองแม่น้ำป่าสักที่ได้เป็นแม่น้ำสายหลักที่ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ซึ่งแม่น้ำป่าสักทางหลักนี้จะมาระยะทางในการไหลลงไปสู่ทางด้านจังหวัดของทางภาคกลางจากนั้นก็จะส่งต่อลงแม่น้าเจ้าพระยาและมันได้ส่งผลทำให้ในหลายๆพื้นที่นั้นต่างก็ได้มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอีกมากมายทุกคนรู้หรือไมม่ว่าพื้นที่ทางเพรชบูรณ์นั้นได้มีพื้นที่ติดกลับพื้นที่กับจังหวัดอื่นทางด้านทิศเหนือของเพชรบูรณ์นั้นได้มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเลยและทิศตะวันออกไปติดกับขอนแก่น

 

สนับสนุนโดย  rb88

About Author


admin