ขุนหลวงนารายณ์ และโกษาเหล็ก บุกตีเชียงใหม่

ขุนหลวงนารายณ์ และโกษาเหล็ก  ในสมัยขุนหลวงนารายณ์ ถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นจากในละครว่า ชาวบ้านหรือบ้านเมือนั้นสงบดี แต่ว่าอันที่จริงแล้วจะใช่ว่าจะปลอดสงครามที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านเลยเสียทีเดียว เพราะว่าในช่วงต้นของรัชกาล ก็ได้มีเรื่องยกไปตีทั้งล้านนา มักตามะ ล้านช้า และก็เขมรเป็นอย่างน้อย

 โดยพุทธศักราช 2203 ในตอนนั้นเมืองเชียงใหม่ของเราได้เป็นเมืองขึ้นของ อังวะ จี่ฮ้อ ได้ยกทัพเพื่อมาล้อมกรุงอังวะเอาไว้ โดยพระยาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่ กลัวว่าเมืองของตัวเองนั้นจะตกเป็นเป้าหมายของเมืองต่อจากนี้ ดังนั้นจึงได้สั่งให้แสนสุรินทร์ธร ไมตรี ได้ถือหนังสือเพื่อมาขอความช่วยเหลือจาก อยุธยา

 เมื่อนั้นขุนหลวงนารายณ์เองก็ได้มีความสนใจเมืองเชียงใหม่ และเมืองล้านนาอยู่แล้ว เพราะว่าที่นี่อุดมไปด้วยของป่า

ซึ่งส่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกประเภทสำคัญ ดังนั้นจึงทำการจัดทัพใหญ่ไปช่วยเมืองเชียงใหม่ ด้วยพระองค์เอง แต่ว่าในระหว่างทางนั้น แสนสุรินทร์ธร ไมตรี ซึ่งเป็นผู้นำทางก็ดันหนีหายไป สะเฉยๆ อย่างงั้นแหละ

 จากนั้นขุนหลวงนารายณ์จึงทำการสั่งให้คน ไปทำการสืบจึงได้ความว่า จีนฮ้อที่ยืนล้อมอังวะไว้นั้น ได้ทำการยกทัพกลับไปแล้ว ทำให้ทางเชียงใหม่จึงได้เปลี่ยนใจ คิดที่จะตั้งทัพเอาไว้รอสู้กับอยุธยาแทน  aesexy   แต่พอเห็นว่าอยุธยานั้นได้ทำการส่งทัพเพื่อมาหนุนเพิ่ม เติ่มอีกเรื่อยๆ และก็สามารถตีเก็บหัวเมืองน้อยใหญ่ได้ตลอดทาง

 พระยาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงได้ทำการส่งหนังสือมาถึงขุนหลวงนารายณ์ เพื่อยอมรับผิด ในครั้งนั้นจึงได้มีการเจรจาเพื่อต่อรอง กันพบสมควร และในท้ายที่สุดก็ได้ทำการเลิกราต่อกันไป

 อีกสองปีต่อมาในพุทธศักราช 2205 อังวะได้เกิดปัญหาที่เกิดจากภายในขึ้น ดังนั้นทางเชียงใหม่จึงขาดคนที่ขึ้นเข้ามาปกครองอังวะชั่วคราว จึงทำให้ขุนหลวงนารายณ์มองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะ จึงได้ทำการแต่งตั้งทัพใหญ่พร้อมกับทหารจำนวณหกหมื่นนาย ไปตีเมืองเชียงใหม่ โดยให้โกษาเหล็กเป็นแม่ทัพใหญ่

 จากนั้นโกษาเหล็กก็ตีได้ลำปาง ลำพูน และก็ได้เชียงใหม่ในที่สุดจากเจ้าเมือง และกรมการเมืองมาทั้งหมด หลังจากนั้นขุนหลวงนารายณ์ก็ ใช้เวลาประทับอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นาน 15 วันเพื่อวาง แผนปกครองเมือง ก่อนที่จะทำการเสร็จกลับเมืองอยุธยา พร้อมทั้งอันเชิญ พระพุทธสิหิงค์ ลงมาที่อยุธยาด้วย

 ข้อนี้เป็นธรรมเนียมของสงครามในยุคโบราณ  โดยใครตีได้เมืองไหนก็จะยึดสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีค่าที่สุด ของเมือนั้นเอากลับมายังเมืองของตน และโดยมากก็จะทำการกวาดคนจำนวณมากต้อนผู้คนกลับมาที่เมืองของตนอีกด้วย เพื่อนำมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง รวมไปถึงการรบที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

About Author


admin